Loading

Prof.Dr.

Ali BALCI

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İletişim

alibalci@gmail.com

+90 (264) 295 63 84

Hakkında

Ali Balcı, Doç. Dr.,  2004 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmakta ve burada lisans düzeyinde “Uluslararası İlişkilere Giriş” ve “Türk Dış Politikası” derslerinin yanı sıra lisansüstü düzeyde “Postkolonyal Çalışmalar” ve “Postyapısalcılık ve Türk Dış Politikası” gibi dersler vermektedir. Ethnicities,Journal of South Asian and Middle Eastern StudiesInsight TurkeyMediterranean QuarterlyTurkish Studies,Uluslararası İlişkilerMiddle East CritiqueOrtadoğu EtütleriAkademik Orta Doğu ve Bilgi gibi dergilere Türkiye dış politikası konusundaki yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Ayrıca Türk Dış Politikası Yıllığı ve Ortadoğu Yıllığı gibi iki çalışmaya katkıda bulunmakta ve bunlardan Ortadoğu Yıllığı’nın yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Ocak 2015 – Aralık 2016 arasında iki aylık Ortadoğu Analiz dergisinin editörlüğünü üstlendi. Aralık 2016’dan itibaren Insight Turkey dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi [Kadim Yayınları, 2011] ve Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar [Etkileşim Yayınları, 2013], Dış Politikada Hesaplaşmak: Ak Parti, Ordu ve Kemalizm [Etkileşim Yayınları, 2015], The PKK-Kurdistan’s Workers Party’s Regional Politics During and After the Cold War [Palgrave Macmillan, 2017] başlıklı dört kitabının yanı sıra Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular [Küre Yayınları, 2014] kitabının editörlüğünü yapmıştır.

Uzmanlık Alanları

  • Türk Dış Politikası
  • Uluslararası Siyaset

Öğrenim Bilgileri

Derece Üniversite Bölüm / Program Mezuniyet Yılı
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2002
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2004
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2010
Doçent UNİVERSİTELERARASI KURUL 2013

İdari Görevler

GÖREV ADI GÖREV BİRİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
2011 2012
Anabilim Dalı Başkanı Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalı
2012 2015
Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
2013 2015
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi
2013 2014
Kurul Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
2014 2014
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
2014 2014
Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
2014 2014
Anabilim Dalı Başkanı Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
2015 2018
Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyesi Ortadoğu Enstitüsü
2016 2018
Bölüm Başkanı Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
2016 2017
Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
2016 2016
Anabilim Dalı Başkanı Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
2018 2021
Anabilim Dalı Başkanı Ortadoğu Enstitüsü
Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalı
2018 2021
Enstitü Müdür Yardımcısı Ortadoğu Enstitüsü
2018 2021
Yönetim Kurulu Üyesi Ortadoğu Enstitüsü
2018 2021