Loading

Prof.Dr.

Ali BALCI

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İletişim

alibalci@gmail.com

+90 (264) 295 63 84

Danışmanı Olduğum Linsansüstü Öğrenciler

Yüksek lisans ve doktora programında kayıtlı olup, benim danışmanlığım altında çalışmalarını sürdüren ve sürdürmeyi planlayan öğrenciler, aşağıdaki çalışma düzenine uymayı kabul ederler.

Her öğrenci yüksek lisans ve doktora programında başarılı olabilmek işin ekteki yayın kriterlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yüksek lisans ve doktorada tez yazım aşamasına geçen öğrenci (yüksek lisans için her ay, doktora için 2 ayda bir) tezi ile ilgili danışmanı ile görüşmek zorundadır. Bu görüşmeye öğrenci o güne kadar yaptığı çalışmaları derlediği bir dosya ile gelmek zorundadır. bu dosyada şu bilgilerin bulunması gerekmektedir: İçindekiler tablosunun son hali (hangi kısımları tamamladıysa o kısımlar italik), o güne kadar konu ile ilgili okuduğu temel metinler, bir önceki görüşmeden sonra geçen zaman diliminde yazdığı kısımlar ve elinde olup bir sonraki görüşmeye kadar okumayı planladığı metinlerin listesi.

Doktora öğrencisi olup yeterliliğe girecek olanlar ise yine ekteki kitapları asgari ölçüde okumakla yükümlüdürler.  

Dosyalar